Kako je osnovni preduvjet vitalnosti i dugog života zdravlje krvotoka tako i svaka osoba starija od 40 godina treba posebnu pozornost obratiti na zdravlje srca i krvnih žila. A najveći neprijatelj protočnih i zdravih krvih žila su povišene masnoće (kolesterol /trigliceridi). Prema statistikama Svjetske zdravstvene organizacije - WHO srčanožilne bolesti su vodeći uzročnici smrtnosti u skupini neprenosivih bolesti. Kako bi izbjegli poremećaje vrijednosti masnoća preporučljivo je povećati tjelesnu aktivnost, prilagoditi prehranu, te koristiti prirodne tvari u obliku nadopuna prehrani koje utječu na smanjenje masnoća. Stoga vam na ovim stranicama predstavljamo prirodne aktivne tvari sadržane u Trimexu i Cholestonu.